Förhandling
Förhandling

Förhandling är något som vi ägnar oss åt dagligen, oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Att försöka få en vara eller tjänst till ett annat pris eller att få ett annat pris för sin vara eller tjänst behöver inte vara negativt. Det behöver inte alltid påvisa snålhet men kanske prismedvetenhet.

Till detta har vi även den eviga förhandlingen om man ska ta sig upp ur sängen eller sova 15 minuter till, äta biff eller hamburgare eller träna istället för att se på TV. Vi förhandlar med chefen om ett arbete eller om lönen, vi förhandlar med försäljare om vår nya bil, vi förhandlar även om vad vi själva ska köpa i mataffären. Mer sällan sitter vi själva i formella förhandlingar med listor och förtryckta mål. Förhandlingen är oftast förbisedd i den egna vardagen men finns där likväl som behovet av mat, dryck och sömn. Att pussla ihop alla bitar för att få ett resultat kan ibland vara svårt och verka långsökt. Det är i dessa lägen det kan vara dags att ta in en förhandlare från Blue Book Mediation i Västerås.

Det finns två huvudgrupper av förhandlingar, den integrativa förhandlingen och den distributiva.

Integrativ förhandling

Integrativ förhandling kan beskrivas som en förhandling där parterna har rörliga parametrar och försöker skapa en större helhet av materialet i förhandlingen. Får man in fler parametrar och flera delar i förhandlingen kommer det bli en större kaka som parterna sedan kan dela av. Mycket påverkas av parternas vilja och kunskap i vad som verkligen behövs och vad som begärs. Integrativ förhandling kan summeras i att slutmålet som parterna ska sträva efter är inte att 1+1 = 2 men att 1+1 helst blir 11. Det som karaktäristiskt skiljer den integrativa förhandlingen från den distributiva är att den integrativa är en intresseförhandling medan den distributiva är en positionsförhandling.

Distributiv förhandling

Distributiv förhandling kan beskrivas som en förhandling där parterna har fasta parametrar och försöker tillskansa sig mer av innehållet än den andra parten. Oftast hamnar parterna i dessa lägen då det är få parametrar att arbeta med, intresset att skapa mervärden är litet eller obefintligt och framgång för den ena innebär oftast förlust för den andra. Denna förhandlingsform är synonym med bristande information, slutenhet, ångestladdad stämning och kamp. Det som karaktäristiskt skiljer den distributiva förhandlingen från den integrativa är att den distributiva förhandlingen är en positionsförhandling medan den integrativa är en intresseförhandling.

Våra förhandlare är skolade i både integrativ och distributiv förhandling. Utgångspunkten är däremot att alltid försöka hitta eller skapa förutsättningar för integrativa förhandlingar.

De kunskaper en förhandlare besitter kan i många fall göra stora skillnader i de resultat som uppnås i slutändan genom att använda sig av rätt tekniker vid rätt tidpunkt. Ovana eller okunskap kring detta kommer oftast leda till distributiv förhandling oavsett hur utgångspunkten vid förhandlingens början sett ut. Våra förhandlare arbetar därför med ett system som ska säkra dem från att ej hamna i sådana situationer förutom i de fall då dessa är önskade.

Är du i brådskande behov av råd?

Kontaktformulär
reCAPTCHA