Föreläsningar
Föreläsare och föreläsningsämnen förekommer i olika former och utsträckning som oftast betyder att ingen föreläsning är den andra lik. Visst kan vi dra slutsatsen att det kommer vara en besökare som talar om ett visst ämne men även om vi radar upp ett gäng av dessa föreläsare bredvid varandra så kommer det ändå vara olika uppfattningar om vilken av dessa föreläsare som bäst levererade sitt material.

Våra mål

På Blue Book Mediation i Västerås strävar vi efter att ha de roligaste föreläsningarna kring de tråkigaste ämnena. Vi riktar oss alltså till den individ som minst vill närvara vid våra föreläsningar. Kan vi få denna eller de personer som inte alls vill lyssna på oss att ta in en del av materialet så anser vi att vi har gjort ett bra jobb.

Varför har vi denna syn?

Det är alltid lätt att föreläsa för en intresserad grupp åhörare. De är kanske redan inne på liknade tankar eller studieområde och har därmed ett intresse av att få höra mer om det. Utmaningen då för en föreläsare är att använda sig av rätt information och inte framstå som okunnig inom ämnet. Har vi däremot en grupp individer som inte vet något om innehållet i föreläsningen och som extra på det inte heller är intresserade av ämnet så får varje föreläsare en utmaning i att fånga intresset av dessa individer. Vi på Blue Book Mediation i Västerås har dessa individer som målgrupp vid varje föreläsningstillfälle. Vi anser att våra föreläsningar är användbara för alla, oavsett deras bakgrund och inställning kring ämnet vi föreläser om. Genom att vi anstränger oss för att få med hela åhörargruppen har vi på detta sätt säkrat deltagandet i gruppen. Vi anser att det är varje föreläsares uppgift att anstränga sig till att få med alla åhörare i sitt resonemang eller diskussion. Lyckas föreläsaren inte med detta så behöver denna se över framställningen av materialet så att även de från början ointresserade börjar lyssna på föreläsningen och kanske till och med får ett intresse för temat.

Utbud

Vårt utbud av föreläsningar i Västmanland och Stockholm består till viss del av färdiga paket dock har de flesta inte ett förbestämt innehåll och upplägg. Det vi försöker göra är att tillsammans med beställaren skapa ett föreläsningspaket som är tilltalande och relevant för deras verksamhet eller intresseområde. På det här sättet vet både beställaren och föreläsaren vad som ska behandlas. Dock förbehåller vi oss alltid rätten att inte avslöja hela innehållet i förväg då det är meningen att den huvudsakliga informationen ska erhållas vid föreläsningstillfället.

Alla beställare får ett litet smakprov och introduktion till hur det tänkta materialet kommer att presenteras, därefter är det upp till föreläsaren att förmedla detta på bästa sätt så att det passar målgruppen. Här är det viktigt att veta hur länge varje område ska behandlas då ett skräddarsytt paket oftast har en central del som åhörarna väntar på att få ta del av. Det är därför viktigt att lägga mer tid på den centrala delen och mindre tid på områden som endast är nämnvärda men ej avgörande för innehållet. Detta lyckas vi på Blue Book Mediation genom att alltid hålla en föreläsning inom företaget innan vi presenterar den för beställaren och åhörarna.

Populära paket och områden som Blue Book Mediation erbjuder:

 • Vem är du?
  En föreläsning kring identitet och självbilden hos dagens och gårdagens individer.
 • Vägen till framgång
  Föreläsningen tar upp vår syn på framgång och vad vi anser nödvändigt för att kunna anses som framgångsrika samt hur vi kommer dit.
 • Dina behov, mitt begär
  Frågor kring behov och begär och samhällets förmåga att påverka oss.
 • Kampen kring NEJ
  Förhandlingens konst i känsliga frågor och undvikande av NEJ.
 • Lag är INTE rätt
  Allmänhetens syn på lag och rätt kontra juristernas praktisering.

Dessa och många fler föreläsningar och intressanta innehåll kan ni beställa av oss till era konferenser, studiegrupper och i samband med studieteman i skolorna. Vi välkomnar era förslag och idéer kring föreläsningar som vi ska hålla hos er.

Är du i brådskande behov av råd?

Kontaktformulär
reCAPTCHA